Toobadda Rabbi

Toobadda Rabbi

Toobadda Rabbi

11. TOOBADDA RABBI 11. THE REPENTANCE OF THE LORD

Haddii dadku ila tashado ee If the people consult with me, 

Kuwii oon iga tegin and those not leave me, 

Tilmaan baan siin lahaayoo I would give them direction, 

Tibaax baan u jeedin lahaayoo and give them a suggestion, 

Xaqaana tis qaadi lahaa (2x) and present to them the right way.[2x] 

Talada aan odhan lahaa The advice I would give, 

Wax weyn bay tari lahayd would greatly benefit them, 

Hadday Sayidka u tagaanoo if they go to the Lord, and 

Toobadda Rabbi raacayaan follow the repentance of God, 

Hadday Sayidka u tagaanoo if they go to the Lord, and

Toobadda Rabbi raacayaan (2x) follow the repentance of God.[2x] 

Haddii dadku uu wax tebo oo If the people realize something is missing, 

Ku taamaan inay helaan and are eager to find it, 

Tayey ka rajaynayaan oo They are hoping for something of quality, 

Inay tiiraanyadiyo to overcome their grief, 

Xanuunkuba kaga tagaan (2x) and leave behind their pain.[2x] 

Inay tubta roon maraan To follow the right / best path, 

Wax weyn bay tari lahayd would greatly benefit them, 

Hadday Sayidka u tagaanoo if they go to the Lord, and

Toobadda Rabbi raacayaan follow the repentance of God, 

Hadday Sayidka u tagaanoo if they go to the Lord, and

Toobadda Rabbi raacayaan (2x) follow the repentance of God.[2x] 

Markos 1:15 - “Wakhtigii waa buuxsamay, oo boqortooyadii Ilaah waa soo dhowaatay; toobadkeena oo injiilka rumaysta.”
Mark 1:15 - “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel.” 
Mattayos 3:2 & 4:17 - Toobadkeena, waayo, boqortooyadii jannadu waa dhow dahay.
Matthew 3:2 & 4:17 - “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.” 
Sabuurka 34:11,14 - Carruurtoy, kaalaya oo i dhegaysta, Oo anna waxaan idin bari doonaa Rabbiga ka cabsashadiisa. … Shar ka leexo, oo wanaag samee, Nabad doondoon, oo raacdayso iyada.
Psalm 34:11,14 - Come, my children, listen to me; I will teach you the fear of the Lord. … Turn from evil and do good; seek peace and pursue it. (NIV)
Lukos 15:7 - Waxaan idinku leeyahay, … farxad ayaa jannada kaga jiri doonta dembile 

Malabka Shinida
9
Aug
Dreams of a Man in White?
9
May
Kan ii Dudaya Yeelkii
10
May
Naftaydooy Rabbi Ammaan
10
May
We Are The Children of Immigrants
11
May

I usually respond within 48 hours.
Please, don't forget to include your email.

Thank you!
Your message has been received!
Oops!
Something went wrong while sending the message.