What Do You Think of Jesus' Return to the World?

What Do You Think of Jesus' Return to the World?

What Do You Think of Jesus' Return to the World?

Sidee baad u aragtaa KU SOO NOQOSHADIISA ADDUUNKA?

Wuu soo noqonayaa. Isaga ayaa sidaas yiri.(Yooxanaa 14:1-3) Malaa’igtiina sidaas bay tiri.(Falimaha Rasuullada 1:11) Dhammaan Masiixiyiinta runta ahina way sugayaan soo noqoshadiisa. Muslimiintu xataa way og yihiin inuu soo noqonayo oo wax xukumayo. Wuxuu u imanayaa inuu qaado kuwiisa si ay isaga ula joogaan jannada. Wuxuu u imanayaa inuu adduunka oo dhan xukumo. Isagu waa boqorka adduunka, waa inuu xukumaa ilaa iyo inta cadaawayaashiisa oo dhan laga gelinayo cagahiisa hoostooda.(1 Korintos 15:25) Dadka qaarkiis waxay yiraahdaan wuxuu wax xukumi doonaa afartan sano, laakiin Ilaah wuxuu yiri kun sano. Tan Ilaah yiri ayaan rumaysan ahay. Wuu soo noqonayaa qof kastaana markaa wuxuu qiran doonaa inuu Ciise Masiix yahay Boqorka boqoradda iyo Sayidka sayidyada. Isagu wuu soo noqon doonaa, hortiisa ayaanad istaagi doontaa, xaakinkaaga ayuuna ahaan doonaa. 

Markaad fool ka fool isu aragtaan, wuxuu ku weyddiin doonaa: "Sidee baad aniga ii aragtaa?" Maxaad ugu jawaabi doontaa? Haddii aad tiraahdid, "Waxaad tahay mid ka mid ah nebiyadii," haddana wuxuu ku weyddiin doonaa; "Maxaad u raaci wayday amarradayda?" Waana lagu eedayn doonaa, waayo waxaad rumaysnayd inuu yahay mid ka mid ah nebiyadii badnaa, marka uu runtii yahay mid aan wax la barbardhigi karo lahayn, oo ah badbaadiyaha keliya. Yaa soo noqon doona si uu u xukumo? Muuse, Ibraahim, Daa’uud ama mid kastoo nebiyadii kale ka mid ah midna soo noqon maayo, laakiin Sayid Ciise oo keliya ayaa soo noqon doona, noqonna doona xaakinka dunida. Ilaahay ayaa caddayn siiyey banii-aadanka oo dhan, markuu ka soo sarakiciyey isaga kuwii dhintay. Wuu soo noqon doonaa il kastaana way arki doontaa. Isagu waa mid khaas ah, oo aan mid la barbardhigi karo lahayn. 

How do you see it HIS RETURN TO THE WORLD?

He is coming back. He said so. (John 14: 1-3) And so did the angel (Acts 1:11). All true followers of Jesus are waiting for His return. Muslims even know he is coming back and ruling. He is coming to take His own people to be with Him in heaven. He is coming to judge the whole world. He is the King of the world, and he must rule until he has put all his enemies under his feet (1 Corinthians 15:25). He will come back and everyone will then confess that Jesus Christ is King of kings and Lord of lords. He will return, and you will stand before him, and he will be your judge. When you see each other face to face, he will ask you: “What do you think of me?” What will you answer? If you say, "You are one of the prophets," then he will ask you; "Why did you not follow my orders?" And you will be condemned, because you believed him to be one of the many prophets, when he really is incomparable, the only Savior. Who will return to judge? Moses, Abraham, David or any of the other prophets will not return, but only the Lord Jesus will return and be the judge of the world. God has given evidence to all mankind, when He raised Him from the dead. He will return and every eye will see Him. He is unique, incomparable.

Send Us A Message With Your Questions
11
May

I usually respond within 48 hours.
Please, don't forget to include your email.

Thank you!
Your message has been received!
Oops!
Something went wrong while sending the message.